ประกวดภาพถ่าย 3 โครงการ ปี 2559

Print
Category: ข่าวสาร/News
Published Date
Written by Reporter Hits: 2394

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดประกวดภาพถ่าย 3 โครงการใหญ่ ประจำปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ถ้วยศิลปินแห่งชาติ ยรรยง โอฬาระชิน ถ้วยศิลปินแห่งชาติ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร และถ้วยเกียรติยศ รังสรรค์ ตันติวงศ์
ในการประกวด แบ่งเป็น 3 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์” จัดระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2559

โครงการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ประจำปี 2559 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” จัดระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพพันธ์ 2559


โครงการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ประจำปี 2559 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” จัดระหว่าง 1-31 มีนาคม 2559


ขอเชอญผู้ที่รักการถ่ายแภาพ และผู้สนใจ ส่งภาพเข้าประกวดได้ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์