Bangkok 2017

Print
Category: ข่าวสาร/News
Published Date
Written by Reporter Hits: 1182

Bangkok 2017 จัดโดย Istockalypse by Getty Images กำหนดจัดในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการจุดประกายความสร้างสรรค์ให้แก่นักถ่ายภาพในประเทศไทยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับความนิยมทัศนศิลป์และการสื่อสารในปัจจุบันเนื้อหาตอบสนองระดับภูมิภาคและข้อกำหนดจากผู้ซื้อการถ่ายภาพวิดีโอและภาพนิ่ง  กระบวนการสร้างสรรค์การวางแผนถ่ายภาพและการพัฒนารวมทั้งการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเรียนรู้เคล็ดลับและชมศิลปะการถ่ายภาพบุคคลอย่างเต็มรูปแบบสนใจเข้าไปดูเพื่อเติมได้ที่ Istockalypse by Getty Images